CIVIL SERVICES EXAMINATION, 2017, MARKS OBTAINED BY FINALLY RECOMMENDED CANDIDATES

DOWNLOAD FULL LIST

CIVIL SERVICES EXAMINATION, 2017
1
MARKS OBTAINED BY FINALLY RECOMMENDED CANDIDATES
SNO ROLL_NO NAME COMM PH_CAT WT PT TOTAL
1 0156266 DURISHETTY ANUDEEP 3 0 950 176 1126
2 0048547 ANU KUMARI 4 0 937 187 1124
3 0587709 SACHIN GUPTA 4 0 946 176 1122
4 0165049 ATUL PRAKASH 4 0 929 190 1119
5 0001574 PRATHAM KAUSHIK 4 0 974 143 1117
6 0022544 KOYA SREE HARSHA 4 0 962 154 1116
7 0012050 AYUSH SINHA 4 0 964 151 1115
8 0464321 ANUBHAV SINGH 3 0 945 165 1110
9 0003674 SAUMYA SHARMA 4 3 943 165 1108
10 0022697 ABHISHEK SURANA 4 0 932 173 1105
11 0025861 SIDDHARTH JAIN 4 0 912 190 1102
12 0647329 ASHIMA MITTAL 4 0 921 179 1100
13 0067703 SAGAR KUMAR 4 0 932 167 1099
14 0157157 NEHA JAIN 4 0 918 179 1097
15 0018033 SHIVANI GOYAL 4 0 933 162 1095
16 0033943 SIKHA SURENDRAN 3 0 927 165 1092
17 0591091 UTKARSH 4 0 901 190 1091
18 0193402 ABHILASHA ABHINAV 4 0 902 187 1089
19 0288304 ABHIJEET SINHA 3 0 885 201 1086
20 0686647 BADOLE GIRISH DILIP 4 0 890 193 1083
21 0122978 VARJEET WALIA 4 0 888 193 1081
22 0185709 AKHIL PILANI 4 0 908 171 1079
23 0010863 TAPASYA PARIHAR 4 0 916 162 1078
24 0730481 PRUDHVITEJ IMMADI 4 0 927 151 1078
25 0325465 SAAD MIYA KHAN 4 0 884 193 1077
26 0004009 ANJALI S 4 0 895 182 1077
27 0730471 RISHI RAJ 4 0 892 184 1076
28 0011598 SAMEERA S 4 0 897 179 1076
29 0611292 KEERTHI VASAN V 4 0 888 187 1075
30 0248090 SANDEEP BHAGIA 4 0 876 198 1074
31 0145144 ANKIT PANNU 4 0 909 165 1074
32 0239098 ABHISHEK VERMA 1 0 887 187 1074
33 0001140 UTSAV GAUTAM 4 0 902 171 1073
34 0360474 GAURAV KUMAR 4 0 877 195 1072
35 0520756 SHISHIR GEMAWAT 4 0 882 190 1072
36 0584343 FAZ LUL HASEEB 4 0 877 195 1072
37 0008297 ABHISHEK CHOUDHARY 4 0 879 193 1072
38 0216910 APARNA GUPTA 4 0 907 165 1072
39 0142555 APURVA PANDEY 4 0 905 165 1070
40 0005945 APARAJITA 4 0 907 163 1070
CIVIL SERVICES EXAMINATION, 2017
2
MARKS OBTAINED BY FINALLY RECOMMENDED CANDIDATES
SNO ROLL_NO NAME COMM PH_CAT WT PT TOTAL
41 0002222 BIPASHA KALITA 4 0 894 176 1070
42 0245089 SUDHIR KUMAR 4 0 899 171 1070
43 0003751 SEELAM SAI TEJA 3 0 875 195 1070
44 0712259 ABHILASH BARANWAL 4 0 899 171 1070
45 0678554 POPAT MAMTABEN HARESHKUMAR 4 0 875 195 1070
46 0410548 SUBHANKAR MOHAPATRA 4 0 891 179 1070
47 0302412 DEVESH KUMAR DHRUW 2 0 876 193 1069
48 0006438 VIKRAMADITYA SINGH MALIK 4 0 885 184 1069
49 0518409 VISHAL MISHRA 4 0 917 151 1068
50 0194520 PRATISHTHA MAMGAIN 4 0 870 198 1068