UPSC 2017 TOPPERS COPY( MAINS ) कैसे लिखते हैं TOPPER देखें COPY

ABHISHEK VERMA RANK-32, 2017

GAURAV KUMAR RANK-34, 2017

HASEEB RANK-36, 2017

APARNA GUPTA RANK-38, 2017

VIKRAMADITYA MALIK RANK-48, 2017

VISHAL MISHRA RANK-49, 2017

PRATISHTHA MAMGAIN RANK-50, 2017

SAMBIT MISHRA RANK-51, 2017

FATIMA RANK-62, 2017

RAHUL BHAT RANK-68, 2017

ADITYA VIKRAM YADAV RANK-72, 2017